banner 03

ขายโรงงาน

ขายโรงงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ศูนย์รวมประกาศซื้อขายโรงงานที่มีหลากหลายขนาด หลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ เหมาะสำหรับลูกค้าธุรกิจในกลุ่ม SMEs และ ธุรกิจขนาดกลาง และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ หรือลูกค้าต่างชาติที่ต้องการมาลงทุน และยังช่วยลดระยะเวลาในการหาพื้นที่เพื่อสร้างโรงงานเป็นของตัวเอง ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ

 

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นสถานที่ดำเนินการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นทำเลที่ตั้งของโรงงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง เพราะทำเลที่ตั้งมีอิทธิพลต่อการหาปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ แรงงาน สาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า การขนส่งและสื่อสาร

 

ซื้อขายโรงงาน หลากหลายทำเลให้เลือก

ทำเลที่ตั้งของโรงงานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม อยู่ในทำเลศูนย์กลางการคมนาคมที่สะดวกในการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม ห่างไกลชุมชน สามารถปรับรูปแบบได้ความต้องการการใช้งาน

 

ตัวของโรงงานดีไซน์ทันสมัย มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง อาคารมาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีหลากหลายทำเล เป็นโรงงานที่ตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ และท่านสามารถออกแบบปรับแต่งเพื่อประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ให้รองรับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ

 

ซื้อขายโรงงานแบบครบวงจรที่มีให้เลือกได้ตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มโลจีสติกส์ ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร อีกทั้งยังมีความทันสมัย ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจในปัจจุบัน  

ขายโรงงาน